Toelating vo

Het Toetsbesluit PO en de zorgplicht passend onderwijs hebben gevolgen voor de toelating tot het vo.

Meer lezen

Eindtoets basisonderwijs

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet.

Meer lezen

Schooladvies

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs.

Meer lezen