Contact

De PO-Raad en de VO-raad hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een soepele overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Om dat te bevorderen hebben de raden onder meer deze website ontwikkeld. Zij hopen dat de informatie bijdraagt aan goede afspraken op regionaal niveau, zodat alle leerlingen zonder belemmeringen doorstromen naar een passende plaats in het voortgezet onderwijs.

Wat namelijk niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven hierbij voorop staan. Om dat alles te bewerkstelligen zijn een goede samenwerking tussen scholen, regionale afspraken en een zorgvuldige informatieoverdracht van groot belang.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

PO-Raad
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
030-3100933
info@poraad.nl
Postadres:
Postbus 85246
3508 AE Utrecht 
VO-raad
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
030-2324800
info@vo-raad.nl
Postadres:
Postbus 8282
3503 RG Utrecht 


Helpdesk

030-2324888 (ma-vrij van 8.30 uur tot 12.30 uur)
U kunt ook een vraag stellen via een formulier: http://www.poraad.nl/content/helpdesk