Praktijkvoorbeelden

In interviews vertellen betrokkenen hoe zij de nieuwe regelgeving voor de overgang po-vo gestalte geven in de regio. Welke afspraken zijn er in de regio gemaakt?

Helmond-Peelland

Zuid-Kennemerland

Den Haag