Praktijkvoorbeelden

Binnenkort verschijnen hier nieuwe praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Vindt u dat uw samenwerking een inspirerend voorbeeld zou kunnen zijn voor andere scholen, schroom niet om contact op te nemen.